SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

Nova narudžbina: PositiveSSL

Ako već imate nalog kod nas, molimo prijavite se i nastavite sa narudžbinom.
Naručeni sertifikat možete platiti online kreditnom karticom, PayPalom ili bankovnim transferom (FIO banka). Izdaćemo poreski dokument pre plaćanje po zahtevu.

Tehnički detalji sertifikata

10,47 € (12,67 € sa PDV-om)

Konačna cena biće bez PDV-a kada unesete svoj ID kompanije za fakturacione podatke. PDV plaća kupac (reverse-charge). Saznajte više o plaćanju PDV-a.

Važne informacije za višegodišnje web SSL sertifikate:
Sigurnosna pravila dozvoljavaju izdavanje web SSL sertifikata maksimalno 398 dana. Iz tog razloga, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju na 1 godinu sa kasnijom besplatnom obnovom. Nakon izdavanja sertifikata, nije moguće skratiti važnost, zahtevati povrat neiskorišćenog perioda ili promeniti ime domena.
›› Od 2025/26. godine verovatno će se važnost sertifikata skratiti na 3 meseca! Preporučujemo da sada naručite maksimalno na 2 godine.

Tehnički i kontakt za autorizaciju

Važno: Za kompanijske (OV/EV) sertifikate, unesite kao autorizacioni kontakt osobu koja je ovlašćena da podnese zahtev za sertifikat u ime kompanije. Ova osoba će takođe biti validirana od strane autoriteta.

Podaci za fakturisanje

Upozorenje: Na osnovu vaših fakturačnih informacija, biće kreiran novi administrativni nalog sa unetim e-mejlom, koji će takođe služiti kao LogIn.

Saglasnost sa uslovima i odredbama

sa obavezom plaćanja

30-dnevna garancija povrata novca ZADOVOLJNI ILI VRAĆEN NOVAC !
secure payment BEZBEDNO PLAĆANJE
SSLmentor SSLmentor projekat od 2017