SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

CA DigiCert

CA DigiCert

DigiCert SSL sertifikati

Autoritet za sertifikaciju DigiCert nudi sveobuhvatno rešenje za bezbednost. Sa akvizicijom Symantec Certification Services 2017. godine, postalo je jedno od najvećih sertifikacionih tela u svetu. Njegove usluge ocenjuju se kao visokog kvaliteta i kao jedino sertifikaciono telo sposobno je da izda poslovne SSL sertifikate u roku od nekoliko sati, istog dana nakon poručivanja. Pored standardnih web SSL sertifikata, nudimo i CODE sertifikate za potpisivanje aplikacija i koda, kao i sertifikate za elektronski potpis (S/MIME).

DigiCert FLEX SSL Sertifikati

Nova ponuda u okviru CA DigiCert su FLEX tipa SSL sertifikati, koji nude FLEXibilnu kombinaciju bezbednosti domena, uključujući promene tokom trajanja DigiCert SSL sertifikata, kada možete dodavati domene u bilo kom trenutku, uklanjati i menjati. Možete poručiti DigiCert OV FLEX SSL sertifikat za obezbeđenje jednog domena ili kao višedomen SSL sertifikat sa bilo kojom kombinacijom potpuno kvalifikovanog imena domena (FQDN) i istovremeno možete uključiti zvezdaste varijante (WildCard) u sertifikat za obezbeđivanje neograničenog broja poddomena. Najpouzdaniji DigiCert EV FLEX SSL sertifikat može se dobiti za jedan domen ili kao standardni višedomen SSL sertifikat. Svi FLEX varijanti mogu sadržavati do 250 različitih domena.

DigiCert sertifikati

DigiCert Sertifikati

Autoritet za sertifikaciju DigiCert - kompletna ponuda SSL sertifikata

CA SSL sertifikat Cena od Provera Brzina izdavanja Zaštićene domene  
DigiCert DigiCert OV FLEX 196,63 € Kompanija (OV) 1-3 dana 1-250 Detalj Kupi
DigiCert DigiCert EV FLEX 319,30 € Prošireno (EV) 2-5 dana 1-250 Detalj Kupi
DigiCert DigiCert Standard SSL 183 € Kompanija (OV) 1-3 dana 1 domena Detalj Kupi
DigiCert DigiCert Multi-domain 333 € Kompanija (OV) 1-3 dana 4-250 Detalj Kupi
DigiCert DigiCert WildCard 530 € Kompanija (OV) 1-3 dana WildCard Detalj Kupi

Cena od - Izračunata godišnja cena sertifikata prilikom naručivanja za više od jedne godine. Za više informacija, kliknite na detalje sertifikata ili narudžbinu.
Brzina izdavanja - Vreme potrebno certifikacionom autoritetu za izdavanje SSL sertifikata (približno).
Obezbeđeni domeni - Koliko domena možete obezbediti SSL sertifikatom. WildCard = neograničeni poddomeni.
Plaćanje - Prihvatamo plaćanja karticom, PayPal-om i bankovnim transferom.

DigiCert CODE

DigiCert CODE

Ponuda CODE sertifikata za softverske kompanije i programere

CA SSL sertifikat Cena od Provera Brzina izdavanja SmartScreen  
DigiCert Digicert Code Signing 359 € Kompanija (OV) 1-3 dana - Detalj Kupi
DigiCert DigiCert EV Code Signing 530 € Prošireno (EV) 2-5 dana DA Detalj Kupi

Cena od - Izračunata godišnja cena sertifikata prilikom naručivanja za više od jedne godine. Za više informacija, kliknite na detalje sertifikata ili narudžbinu.
Brzina izdavanja - Vreme potrebno certifikacionom autoritetu za izdavanje SSL sertifikata (približno).
SmartScreen - Ako potpisana aplikacija prolazi Microsoft SmartScreen reputacioni filter bez problema do instalacionog dijaloga. Za više informacija pogledajte Šta je SmartScreen?
Plaćanje - Prihvatamo plaćanja karticom, PayPal-om i bankovnim transferom.

SSLmentor

Preporuka SSLmentora

SSL sertifikati najvišeg kvaliteta pod brendom DigiCert su pravi izbor za kompanije i finansijske institucije. FLEX SSL sertifikati nude fleksibilnost u upravljanju portfoliom domena.

Više informacija o CA DigiCert

Šta treba da znate pre nego što naručite.

Certificate Authority DigiCert

CA DigiCert - visokokvalitetne usluge i veoma brzo izdavanje SSL sertifikata sa verifikacijom kompanije

DigiCert Certifikaciona Autoritet je privatna kompanija osnovana 2003. godine u SAD-u. Od osnivanja se specijalizovala u oblasti internet sigurnosti. Prekretnica kompanije je došla 2017. godine, kada je preuzela PKI diviziju Symantec-a, uključujući GeoTrust, RapidSSL, Thawte i VeriSign brendove, da bi postala jedan od najvećih svetskih certifikacionih autoriteta. 2018. godine, DigiCert je preuzeo QuoVadis, švajcarsku kompaniju koja nudi kvalifikovane digitalne sertifikate u skladu sa eIDAS i EU regulativama (izvor Vikipedija).

Domain Validated SSL sertifikati

SSL sertifikati izdati za nekoliko minuta

Podnosilac zahteva za SSL sertifikat se verifikuje slanjem e-mail poruke na izabrani e-mail. Prema pravilima, postoje fiksne adrese za izbor admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ ili postmaster@. Preporučujemo kreiranje jedne od adresa, ili da bude postavljena kao alias, ev. koristiti domen korpu i preuzeti e-mail za potvrdu iz nje.
Umesto potvrde putem e-maila, alternativna verifikacija nudi umetanje TXT zapisa u DNS zonu domena ili tekstualnu datoteku u podatkovni prostor na serveru (FTP). Podržavamo obe alternativne metode verifikacije i one su postavljene u detaljima narudžbine.

Napomena i: Nije moguće poslati verifikacioni e-mail na ličnu adresu npr. yourname@gmail.com.
Napomena ii: WildCard SSL podržava samo e-mail ili DNS verifikaciju.

Company Validated SSL sertifikati

Sertifikat kompanije koji povećava poverenje korisnika u vaš veb sajt i njegovu kredibilnost

Verifikacija podnosioca zahteva za OV/EV SSL sertifikat se zasniva na smernicama CA/B Foruma i svaka CA mora pratiti postavljen proces.
Prvo se domen verifikuje kao za SSL sertifikate za domen. Zatim se proverava postojanje kompanije i proverava se adresa. Ako Autoritet ne može potvrditi pravno, operativno i fizičko postojanje, vreme verifikacije se produžava. Završna verifikacija se vrši telefonskim pozivom na broj telefona koji je dostupan u bazama podataka javnih autoriteta.

CA DigiCert potvrđuje da je organizacija koja zahteva sertifikat u dobrom stanju. Ovo uključuje potvrdu dobrog stanja i aktivnu registraciju u korporativnim registrima. Takođe uključuje proveru da li organizacija nije na listama prevara, phishing-a, ili državnim listama ograničenih entiteta, ili bazama podataka protiv terorizma. Pored toga, potvrđuje se da organizacija koja zahteva sertifikat je organizacija kojoj će sertifikat biti izdat, kao i da se potvrđuje kontakt organizacije.

Napomena i: Nije moguće poslati verifikacioni e-mail na ličnu adresu npr. yourname@gmail.com.
Napomena ii: EV SSL se doslednije verifikuje. Pored postojanja kompanije, podnosilac zahteva (kontakt) za sertifikat se takođe verbalno verifikuje.

Višegodišnji Sertifikati

Nudimo SSL sertifikate do 5 godina kako bismo obezbedili najniže troškove po godini

Od 1. septembra 2020. godine, Apple, Google i Mozilla pregledači i uređaji ne prihvataju nove SSL/TLS sertifikate koji imaju rok trajanja duži od 398 dana. Da bismo ispunili najnovije bezbednosne zahteve, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju na 1 godinu (maksimalno 398 dana). Morate ponovo izdati sertifikat jednom godišnje. Slat ćemo vam obaveštenja putem e-maila počevši od 30 dana pre isteka. Naravno, OBNOVA je besplatna. Pored toga, možete ponovo izdati svoj sertifikat u bilo koje vreme i koliko god puta želite!

Nakon izdavanja sertifikata, ne možete skratiti period važenja, niti tražiti povraćaj novca za neiskorišćeni period! Ako se odlučite za višegodišnji SSL sertifikat, preporučujemo da razmotrite da li ćete ga koristiti za ceo period.

Napomena i: Ponovno izdavanje zahteva ponovnu verifikaciju.
Napomena ii: Možete umetnuti novi CSR ili koristiti poslednji tokom ponovnog izdavanja.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum