SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

PDV

PDV

Informacije o knjiženju PDV-a

Sve cene na web lokaciji SSLmentora su bez PDV-a.

Nestana kompanija, preduzetnik

PDV se ne primenjuje. Potreban je identifikacioni broj kompanije.

Kompanija, preduzetnik iz EU

Prilikom poručivanja SSL sertifikata od strane kompanije ili preduzetnika, PDV se ne primenjuje kada se pruži identifikacioni broj kompanije i PDV broj, cena je konačna i primenjuje se tzv. "OBRNUTI PDV".
Usluga se pruža iz Češke Republike i PDV se naplaćuje i plaća od strane kupca.

Neplatioci PDV-a

PDV se ne primenjuje. Molimo obratite pažnju na obavezu registracije za PDV ako kompanija nije obveznik PDV-a!

Fizičko lice iz EU

Prilikom poručivanja usluge od strane fizičkog lica, bez pružanja ID broja ili PDV broja, PDV od 21% se automatski dodaje na cenu. Ovaj PDV plaća Web security s.r.o. u skladu sa zakonom.

Državna organizacija iz EU

Državna organizacija koja nema PDV broj će platiti cenu poručene usluge uključujući 21% PDV-a.

›› Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa PDV-om, slobodno nas kontaktirajte radi pojašnjenja.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum