SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

30 dana

30 dana

Garancija povrata novca u roku od 30 dana

Možete naručiti SSL sertifikat bez briga. Naši klijenti imaju mogućnost da otkažu svoju narudžbinu SSL sertifikata bez razloga u roku od 30 dana od naručivanja. Ako sertifikat nije zadovoljavajući iz bilo kog razloga, vaša uplata će biti u potpunosti vraćena na osnovu politike ispod.

 

Politika garancije povrata novca:

 • Narudžbine za Server i Code SSL sertifikate mogu biti otkazane u bilo kom trenutku u roku od 30 dana od potvrde narudžbine od strane klijenta.
 • Klijent će dobiti puni povraćaj cene SSL sertifikata.
 • Pravilo važi samo za izdate i važeće SSL sertifikate.
 • Otkazivanje narudžbine je moguće samo pismeno, poslato na kontakt email adresu. Zahtev mora sadržati naziv domena i broj narudžbine i mora biti poslat od strane Admin, Tehničkog ili Finansijskog kontakta sertifikata u pitanju.
 • SSL sertifikat je odmah poništen po obaveštenju.
 • Klijent je obavezan da ukloni SSL sertifikat sa servera u roku od 48 sati od obaveštenja. Neuspeh u tome rezultiraće nenaplatom povraćaja.
 • Code sertifikati
  • Povraćaj je umanjen za troškove dostave i USB tokena.
 • Lični sertifikati za Elektronski potpis
  • Narudžbina može biti otkazana u bilo kom trenutku u roku od 14 dana od potvrde narudžbine od strane klijenta.
 • U slučaju plaćanja sertifikata putem metode koja nije bankovni transfer, operator projekta SSLmentor zadržava pravo da naplati troškove transakcije u zavisnosti od vrste metode plaćanja, koji mogu iznositi 2-5% cene sertifikata.
 • U slučaju opoziva sertifikata od strane Sertifikacione autorizacije (npr. otkrivanje prevarene validacije, dokumenata), povraćaj uplate narudžbine ne može biti garantovan.
 • MOLIMO IMAJTE NA UMU: Garancija povraćaja novca u roku od 30 dana možda ne važi za kupovinu pretplatničkih proizvoda ili dodatnih SAN-ova (Subject Alternative Names) zbog određenih ograničenja CA. Što se tiče pretplatničkih proizvoda - možete otkazati svoju pretplatu u bilo kom trenutku, i i dalje ćete imati pristup pretplatničkoj usluzi do kraja vašeg obračunskog perioda. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, uplate nisu povratne i mi ne pružamo povraćaj ili kredite za bilo koji deo meseca pretplatničkog perioda.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum