SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Privredno društvo Web security s.r.o., PIB: 06927351, adresa Nové sady 988/2, 602 00 Brno, registrovano u Češkoj republici, Trgovački registar pri Regionalnom sudu u Brnu, broj fascikle C 105154, kontakt e-mail: info@sslmentor.rs (u daljem tekstu takođe nazivano "društvo"), izdaje ovaj dokument o Politici zaštite ličnih podataka i izjavljuje da pruža svoje usluge u skladu sa važećim propisima i obrađuje lične podatke klijenata u skladu sa važećim propisima.

Ovaj dokument pruža klijentima informacije o obradi njihovih ličnih podataka, pripadajućim pravima i drugim obavezama koje se odnose na projekat SSLmentor.rs. Ovaj dokument može biti revidiran i ažuriran po potrebi.

Osnovne informacije

Smatramo da su svi lični podaci korisnika i posetilaca poverljivi i tretiraju se u skladu sa Zakonom br. 101/2000Sb i, od 25. maja 2018. godine, Uredbom (EU) 2016/679 poznatom kao GDPR.
Društvo je i kontrolor i procesor ličnih podataka. Lične podatke obrađujemo ručno i automatski. Napravili smo evidenciju aktivnosti u kojoj se obrađuju lični podaci.

Koje lične podatke prikupljamo?

Obradjujemo samo podatke koji su strogo potrebni za pružanje naših usluga.

SSL sertifikati

Prikupljanje i obrada ličnih podataka radi pružanja TLS/SSL sertifikata neophodna je za izvršenje ugovora. Podaci koji se obrađuju mogu varirati u zavisnosti od vrste sertifikata i zahtevani su na osnovu specifikacije CAB Foruma (cabforum.org). DV i OV sertifikati regulisani su dokumentima o Osnovnim zahtevima, EV sertifikati Smernicama za proširenu validaciju. Dokumenti standardizuju izdavanje SSL sertifikata, opisujući zahteve za CA i aplikante.

Korisnički nalog

Pri kreiranju korisničkog naloga, zahtevamo samo: adresu e-pošte i podatke o naplati. Moramo obraditi ove lične podatke kako bismo identifikovali korisnika, autorizovali i upravljali korisničkim nalogom, bez čega nije moguće koristiti naše usluge. Nastavljamo da obrađujemo lične podatke neophodne za rad korisničkog naloga nakon prestanka pružanja usluga, kako bismo mogli da naručujemo dalje usluge bez potrebe za kreiranjem novog korisničkog naloga, jer je to u interesu naše kompanije. Takođe, zabeležavamo IP adresu pristupa.
Moguće je u svakom trenutku izmeniti i ažurirati podatke na korisničkom nalogu.

Pravne obaveze

Takođe obrađujemo lične podatke radi ispunjenja naših pravnih obaveza; Zakon o računovodstvu i drugi pravni propisi, posebno u oblasti poreskih propisa, zahtevaju da čuvamo dokumenta (u elektronskom ili papirnom obliku) koja sadrže lične podatke tokom zakonom propisanog perioda.

Ostali razlozi

Takođe koristimo lične podatke korisnika u marketinške svrhe i za promociju naših usluga. Nikada ne dostavljamo lične podatke trećim licima u marketinške svrhe. Obrađujemo lične podatke, koji predstavljaju adresu e-pošte, u svrhu slanja komercijalnih komunikacija o proizvodima naše kompanije elektronskim putem, bez saglasnosti u skladu sa zakonom, jer je to u legitimnom interesu naše kompanije. Korisnik može odbiti slanje ovih komercijalnih komunikacija u bilo kom trenutku izborom opcije na administratorskom nalogu.

Pri poseti veb sajtu naše kompanije, zabeležavamo IP adresu, lokaciju, pretraživač, sistem ili rezoluciju ekrana. Ovi lični podaci prikupljaju se putem Google web analitike i koriste se samo za naše potrebe za analizu i poboljšanje naših usluga. S obzirom da se ovi podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu naših legitimnih interesa, za ovu obradu nije potrebna saglasnost. Pravni osnov za ovu obradu je neophodnost u svrhu naših legitimnih interesa. Za više informacija o politici privatnosti Google-a, molimo vas da se obratite odgovarajućim politikama.

Da li se lični podaci dostavljaju trećim licima?

Ako pružamo naručene usluge ili deo njih putem drugih entiteta (npr. sertifikacione vlasti, izvođač), lični podaci će se dostaviti ovim trećim licima samo u obimu strogo neophodnom za pružanje naručene usluge. Imamo pravo na ovakav tretman ličnih podataka bez saglasnosti, jer bismo inače bili nesposobni da ispunimo ugovor i pružimo traženu uslugu.

Za potrebe pružanja usluge pružanja SSL sertifikata, lični podaci se prenose sertifikacionim vlastima i izvođačima u Evropskoj uniji i u Sjedinjene Američke Države, i to ime, prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona fizičke osobe. Američke kompanije poštuju EU-US Privacy Shield.

Kolačići

Kolačići nam pomažu u razvoju naših usluga. Na primer, koristimo ih da bismo sačuvali preferencije korisnika, pratili broj posetilaca sajta i njihovo ponašanje. Pored toga, na primer, da bismo identifikovali uređaj korisnika, optimizovali naš veb sajt, pružili ili ponudili personalizovane usluge, za usluge trećih strana poput Google-a, Facebook-a, Seznama i drugih koje koristimo.

Posetilac sajta može u bilo kom trenutku promeniti postavke kolačića.

Ko ima pristup ličnim podacima?

Pristup ličnim podacima u našoj kompaniji dodeljen je samo onim osobama kojima je strogo neophodan za postizanje svrhe za koju se obrađuju lični podaci.
Zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima adekvatno su obučeni o zaštiti podataka i obavezni su na čuvanje poverljivosti.

Gde čuvamo lične podatke?

Lični podaci korisnika čuvaju se na serverima smeštenim u Češkoj Republici. Da bismo pružili naše usluge, biramo provajdere koji su u mogućnosti da garantuju bezbednost svojih usluga i poštuju principe zaštite ličnih podataka. Biramo dobavljače sa serverima smeštenim u data centrima koji ispunjavaju minimalne uslove TIER 3+ standarda.

Kako se obezbeđuju lični podaci?

Štitimo lične podatke korisnika koristeći moderne standarde. Komunikacija između naših veb projekata i korisnika obezbeđena je upotrebom SSL/TLS enkripcije.
Ne čuvamo ili ne znamo lozinke korisnika za pristup administraciji. Prilikom pristupa, upoređujemo otiske prstiju koji se generišu sigurnim algoritmima.

Kako mogu izmeniti ili izbrisati svoje lične podatke?

Nakon prijave na korisnički nalog, korisnik može izmeniti ili obrisati bilo koje podatke. Ako korisnik želi potpuno da izbriše sve lične podatke i podatke koje mi evidentiramo, potrebno je kontaktirati korisničku podršku.
Brisanje korisničkog naloga je nepovratan proces i vrši se samo na aktivni zahtev korisnika.

Prava korisnika u vezi sa zaštitom podataka

U vezi sa zaštitom ličnih podataka, korisnik ima pravo da:

  • dobije potvrdu da li se obrađuju lični podaci koji se odnose na njega/nju
  • dobije informacije o svrsi obrade
  • izbriše lične podatke koji se odnose na njega ili nju ako nismo u mogućnosti da dokažemo legitimne osnove za dalju obradu tih ličnih podataka
  • prigovori na obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa naše kompanije ili na osnovu distribucije komercijalnih komunikacija
  • odbije obradu ličnih podataka u svrhu slanja komercijalnih komunikacija
  • povuče saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako naša kompanija obradjuje podatke na osnovu saglasnosti; međutim, ovaj povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti data pre njenog povlačenja.

Izmene

Ova Politika privatnosti može biti revidirana povremeno, a to će biti odraženo u "poslednje izmenjeno" datumu ispod.

Poslednje izmenjeno 15. marta 2022. godine.

›› Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom, slobodno nas kontaktirajte radi pojašnjenja. Takođe, možete nas u svakom trenutku kontaktirati kako biste ostvarili svoje pravo na brisanje podataka.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum