SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

GeoTrust True BusinessID EV FLEX

GeoTrust True BusinessID EV FLEX

GeoTrust True BusinessID EV FLEX

Najpouzdaniji korporativni EV (Proširena Validacija) SSL sertifikat od sertifikacionog tela GeoTrust u FLEX varijanti nudi FLEKSibilnu konfiguraciju domena. Može se naručiti za jedan domen ili kao multi-domenski SSL sertifikat sa bilo kojom kombinacijom potpuno kvalifikovanog imena domena (FQDN) i domena bilo kog redosleda do ukupno 250 domena. Pružiće korisnicima veliku fleksibilnost prilikom naručivanja i tokom trajanja sertifikata, kada se domeni mogu dodavati, uklanjati i menjati. Sertifikat je idealan za kompanije koje zahtevaju najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti, sadrži informacije o vlasnicima domena zahvaljujući temeljnoj proveri kompanije.

FLEKSIBILNI SSL sertifikat

SSL sertifikat GeoTrust True BusinessID EV FLEX može osigurati do 250 različitih domena, potpuno je pouzdan za sve moderne pregledače uključujući mobilne pregledače. FLEX sertifikat omogućava istovremenu zaštitu pojedinačnih standardnih domena i poddomena. Osnovna cena uključuje jedan domen, dodatni domeni se dodaju u narudžbini. Domene možete dodavati i menjati tokom trajanja SSL sertifikata, što daje neverovatnu fleksibilnost u upravljanju SSL sertifikatima.

Cene / Pretplata

 174,90 € godinu (Ukupno: 174,90 €)
 152,75 € godinu (Ukupno: 305,50 €)
 142,57 € godinu (Ukupno: 427,70 €)

Cene bez PDV-a.

Cena uključuje: dobijanje SSL sertifikata, osnovnu tehničku podršku za narudžbinu
Pretplata - Konačna višegodišnja cena je data u zagradi. Prema najnovijim bezbednosnim zahtevima, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju samo na 1 godinu (maksimalno 398 dana). Sertifikat mora biti ponovo izdat svake godine, naravno besplatno. Nije moguće skratiti period ili promeniti naziv domena nakon izdavanja sertifikata.
Plaćanje - Prihvatamo plaćanja karticom, PayPal-om i bankovnim transferom.

Važne informacije: Osnovna cena za SSL certifikat GeoTrust True BusinessID EV FLEX uključuje zaštitu 1 domena.
Cena za svaku dodatnu domenu iznad osnovnog broja je 1 godina: 54,90 € | 2 godina: 94,90 € | 3 godina: 135 € | 4 godina: 179 € | 5 godina: 219 €.
Ukupna cena za narudžbinu može se naći u obrascu za narudžbinu.

Karakteristike i prednosti GeoTrust True BusinessID EV FLEX Sertifikata

Ovo je EV SSL!

Extended Validation sertifikat (EV) nudi najviši nivo verodostojnosti sajtova. Omogućava posetiocima da vide ime kompanije u pregledaču unutar detalja SSL sertifikata i verifikuju operatera.

EV SSL povećava poverenje posetilaca

Extended Validation SSL sertifikati uspostavljaju sigurnu HTTPS vezu i pružaju visok stepen poverenja za posetioce sajta.

Neograničene server licence i ponovo izdavanje

Možete instalirati isti sertifikat na više servera.
PONOVO IZDAVANJE - u slučaju da izgubite svoj privatni ključ i teško vam je da instalirate sertifikat, novi sertifikat će vam biti izdat besplatno.

Osigurajte do 250 domena

Sertifikat osigurava sve domene navedene u narudžbini. Možete kombinovati različite TLD-ove (.cz, .com, .eu, itd.) i bilo koji nivo domena (abc.domain.cz, 123.xyz.domain.xyz).

Kompatibilno sa svim glavnim pregledačima

Ovaj sertifikat ima najvišu kompatibilnost sa pregledačima za mobilne i desktop uređaje, što će smanjiti SSL upozorenja prilikom pristupa sajtu.

Tehnički detalji

X.509 format Sertifikat ispunjava softverske i industrijske standarde, podržava 2048 bitnu javnu enkripciju ključa, simetričnu 256-bitnu enkripciju, besplatan pečat sajta.

SSLmentor

Preporuka SSLmentora

Najpouzdaniji SSL sertifikat GeoTrust EV FLEX je idealan izbor za kompanije koje zahtevaju korporativni SSL sertifikat koji sadrži informacije o kompaniji tako da posetilac sajta može u svakom trenutku da proveri organizaciju i da veruje serveru koji posećuje.

Više informacija o GeoTrust True BusinessID EV FLEX

Šta treba da znate pre nego što naručite.

Extended Validated SSL sertifikat

EV SSL - sigurna HTTPS veza i visoko poverenje korisnika

Extended Validation (EV) sertifikat nosi najviši nivo validacije koji prikazuje ime kompanije u detaljima sertifikata. Da bi videli identifikacione informacije o vašoj kompaniji, posetioci moraju pregledati detalje sertifikata. CA strogo verifikuje poslovanje proverom svih poslovnih registracionih dokumenata, treće strane poslovnog direktorijuma za verifikaciju adrese i telefonsku verifikaciju. Pored postojanja kompanije, podnosilac zahteva za sertifikat se takođe verbalno verifikuje.
Domen se verifikuje slanjem e-mail poruke na odabranu e-mail adresu. Prema pravilima postoje fiksne adrese koje se mogu izabrati admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ ili postmaster@. Umesto e-mail potvrde, alternativna validacija nudi umetanje TXT zapisa u DNS zonu domena ili tekstualne datoteke u podatkovni prostor na serveru (FTP). Podržavamo obe alternativne metode verifikacije i one su postavljene u detaljima narudžbine.

Napomena i: Nije moguće poslati validacioni e-mail na ličnu adresu npr. yourname@gmail.com.

Koliko vremena je potrebno za dobijanje sertifikata GeoTrust True BusinessID EV FLEX

EV SSL - Certifikaciona autoritet mora verifikovati operativni i fizički identitet

Potvrda identiteta veb sajta se sprovodi prema strogim smernicama CAB Foruma i uključuje rigorozan proces provere od strane javne Certifikacione Autoritet.
Ako certifikaciona autoritet ima dovoljno dokumentacije, domen je potvrđen i izvršena je telefonska verifikacija, potrebno je 2 do 5+ dana za izdavanje sertifikata.

Obezbeđeni domeni

Od jednog domena do 250 različitih domena i poddomena

Jedan GeoTrust True BusinessID EV FLEX SSL sertifikat osigurava do 250 različitih domena. Ovaj sertifikat je fleksibilan za osiguranje više imena hostova, domena i poddomena. Tokom perioda važenja, možete dodavati, menjati ili uklanjati domene na zahtev.
Svaki domen može biti iz različitih TLD (.com, .net, .eu, itd.) ili bilo kojeg nivoa domena (abc.domain.com, 123.xyz.domain.com).

Kada naručujete samo jedan domen 2. reda, na primer domain.com, certifikaciona autoritet dodaje SSL sertifikatu GeoTrust True BusinessID EV FLEX automatski sigurnost 3. reda domena sa www, tj. www.domain.com. Kada naručujete više domena, uvek je potrebno navesti sve potrebne domene u narudžbini, tj. varijante sa/bez www i svaka takva varijanta se naplaćuje posebno.

Obnova vašeg sertifikata

Morate obnoviti sertifikat GeoTrust True BusinessID EV FLEX pre nego što istekne

Možete započeti obnavljanje ističućeg SSL sertifikata 30 dana pre nego što istekne. Preporučuje se da ne ostavljate obnovu za poslednji trenutak, neiskorišćeni period važenja sertifikata biće dodan obnovljenom.
Možete obnoviti svoj sertifikat GeoTrust True BusinessID EV FLEX kod nas bez problema čak i ako ste ga prvobitno naručili od drugog dobavljača. Uvek imamo bolje cene od certifikacionog autoriteta!

Ponovno izdavanje sertifikata

Neograničeno besplatno ponovno izdavanje za narudžbine u našoj prodavnici

Tokom važenja sertifikata, možete ponovo generisati sertifikat u bilo kojem trenutku besplatno. Ovo se naziva Ponovno izdavanje i korisno je u slučaju da nemate privatni ključ za migraciju na drugi server ili su ključevi izbrisani i nema sigurnosne kopije. Ponovno izdavanje je moguće sa novim zahtevom koji sadrži iste podatke kao i početna narudžbina.

Ponovno izdavanje sertifikata se vrši čak i u slučaju dodavanja/menjanja naziva domena u sertifikatu.

Napomena i: Najbolja praksa je generisanje novog zahteva za potpisivanje sertifikata (CSR) prilikom ponovnog izdavanja vašeg SSL/TLS sertifikata. Generisanje novog CSR kreira novi, jedinstveni par ključeva (javni/privatni) za ponovo izdati sertifikat.
Napomena ii: Nije moguće ponovo izdati SSL dok je u procesu ili dok je drugi zahtev za ponovno izdavanje na čekanju.

Višegodišnji sertifikati

Da bismo vam obezbedili najniži godišnji trošak, nudimo pakete sertifikata od 2-5 godina

Od 1. septembra 2020. godine, Apple, Google i Mozilla pregledači i uređaji ne prihvataju nove SSL/TLS sertifikate koji imaju rok važenja duži od 398 dana. Da bismo ispunili najnovije bezbednosne zahteve, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju na 1 godinu (maks. 398 dana). Biće potrebno da ponovo izdate sertifikat jednom godišnje. Poslaćemo vam e-mail obaveštenja počevši od 30 dana pre isteka. Naravno, ponovo izdavanje je besplatno. Pored toga, možete ponovo izdati sertifikat u bilo kojem trenutku i koliko god puta želite!

Google, kreator Chrome pregledača, planira da dodatno skrati period važenja iz bezbednosnih razloga i da obezbedi što više automatizacije prilikom postavljanja SSL sertifikata. Pretpostavlja se da će najkasnije do 2025. godine sertifikati biti izdavani sa rokom važenja od samo 3 meseca. Certifikacioni autoriteti se pripremaju za ove promene. Preporučujemo naručivanje višegodišnjih sertifikata sada sa maks. važenjem od 2 godine.

Nakon izdavanja sertifikata, ne možete skratiti period važenja, tražiti povraćaj neiskorišćenog perioda ili smanjiti broj naručenih domena i njihovih varijanti. Ako se odlučite za SSL sertifikat na nekoliko godina po boljoj ceni, preporučujemo da prvo proverite da li će vam biti potreban za ceo period.

Napomena i: Ponovno izdavanje zahteva revalidaciju.
Napomena ii: Možete umetnuti novi CSR ili koristiti poslednji tokom ponovnog izdavanja.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum