SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

GeoTrust QuickSSL Premium WildCard

GeoTrust QuickSSL Premium WildCard

GeoTrust QuickSSL Premium WildCard sertifikat

GeoTrust WildCard SSL sertifikat od CA GeoTrust omogućava vam da obezbedite neograničen broj poddomena na glavnom domenu. GeoTrust QuickSSL Premium WildCard nudi brzo izdavanje i kvalitetan SSL sertifikat sa podrškom za 99.9% modernih web pregledača, uključujući mobilne uređaje. Validacija domena omogućava brzu i jednostavnu verifikaciju vlasnika domena. GeoTrust QuickSSL Premium WildCard SSL Sertifikat je verifikovani "asterisk" sertifikat za obezbeđivanje neograničenog broja poddomena. Alternativa za GeoTrust QuickSSL Premium WildCard sertifikat je GeoTrust True BusinessID Wildcard SSL sertifikat, koji je dizajniran za korporativne korisnike kao WildCard OV (Organization Validation) sertifikat.

Osigurajte sve poddomene sa GeoTrust QuickSSL Premium WildCard

Sertifikat GeoTrust QuickSSL Premium WildCard može osigurati neograničen broj poddomena ispod glavnog domena. Wildcard SSL/TLS sertifikat sadrži zvezdicu () ispred glavnog naziva domena, koja se takođe umetne u zahtev prilikom generisanja ključeva za kasniju sertifikaciju. Može osigurati domene www.domain.com, admin.domain.com, mail.domain.com, abc.domain.com, xyz.domain.com i tako dalje. Ako vam je potrebno osiguranje više poddomena na vašem domenu, tada je SSL sertifikat GeoTrust QuickSSL Premium WildCard najpraktičnije i najisplativije rešenje.

Cene / Pretplata

 227,70 € godinu (Ukupno: 227,70 €)
 218,85 € godinu (Ukupno: 437,70 €)
 215,30 € godinu (Ukupno: 645,90 €)

Cene bez PDV-a.

Cena uključuje: dobijanje SSL sertifikata, osnovnu tehničku podršku za narudžbinu
Pretplata - Konačna višegodišnja cena je data u zagradi. Prema najnovijim bezbednosnim zahtevima, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju samo na 1 godinu (maksimalno 398 dana). Sertifikat mora biti ponovo izdat svake godine, naravno besplatno. Nije moguće skratiti period ili promeniti naziv domena nakon izdavanja sertifikata.
Plaćanje - Prihvatamo plaćanja karticom, PayPal-om i bankovnim transferom.

Karakteristike i prednosti GeoTrust QuickSSL Premium WildCard Sertifikata

Ovo je DV SSL!

Certifikaciona autoritet verifikuje samo naručene domene potvrđivanjem da ste ovlašćeno lice i imate kontrolu nad traženim domenima. Nema pravne procedure, sve je on-line. Čim autoritet verifikuje domen(e) iz narudžbine, odmah izdaje novi SSL sertifikat.

Osigurajte svoj sajt za nekoliko minuta

Verifikujte svoje domene za samo nekoliko minuta sa GeoTrust QuickSSL Premium WildCard i pokažite svojim korisnicima da je vaš sajt siguran za on-line transakcije. HTTPS:// zaštita osigurava vaše korisnike i povećava njihovo poverenje da komuniciraju sa vašim sajtom.

Neograničene server licence i ponovo izdavanje

Možete instalirati isti sertifikat na više servera.
PONOVO IZDAVANJE - u slučaju da izgubite svoj privatni ključ i teško vam je da instalirate sertifikat, novi sertifikat će vam biti izdat besplatno.

Osigurajte neograničen broj poddomena

Jedan Wildcard SSL Sertifikat pokriva sve poddomene vašeg glavnog domena (istog nivoa). Samo dodajte wildcard karakter () ispred vašeg domena kao što je .domain.com.

Kompatibilno sa svim glavnim pregledačima

Ovaj sertifikat ima najvišu kompatibilnost sa pregledačima za mobilne i desktop uređaje, što će smanjiti SSL upozorenja prilikom pristupa sajtu.

Tehnički detalji

X.509 format Sertifikat ispunjava softverske i industrijske standarde, podržava 2048 bitnu javnu enkripciju ključa, simetričnu 256-bitnu enkripciju, besplatan pečat sajta.

SSLmentor

Preporuka SSLmentora

Ako trebate da obezbedite više poddomena na glavnom domenu, kvalitetan, brendirani SSL sertifikat sa samo domenskom autentifikacijom, opcija GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard SSL Sertifikat je idealna za bilo koju poslovnu svrhu.

Više informacija o GeoTrust QuickSSL Premium WildCard

Šta treba da znate pre nego što naručite.

Domain Validated SSL sertifikat

Sve što treba da uradite je da pružite dokaz o vlasništvu/nadzoru nad registrovanim domenom

Podnosilac zahteva za SSL sertifikat se verifikuje slanjem e-mail poruke na odabranu e-mail adresu. Prema pravilima postoje fiksne adrese koje se mogu izabrati admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ ili postmaster@. Preporučujemo kreiranje jedne od adresa, ili postavljanje kao alias, odnosno korišćenje korpe domena i preuzimanje potvrde e-mail poruke.
Umesto e-mail potvrde, alternativna validacija nudi umetanje TXT zapisa u DNS zonu domena. Podržavamo alternativnu metodu verifikacije putem DNS-a i ona je postavljena u detaljima narudžbine.

Napomena i: Nije moguće poslati validacioni e-mail na ličnu adresu npr. yourname@gmail.com.

Koliko vremena je potrebno za dobijanje sertifikata GeoTrust QuickSSL Premium WildCard

DV SSL - Brza verifikacija domena, gotovo trenutno izdavanje

Naručite i platite. Nakon umetanja CSR (Certificate Signing Request), odmah ćemo naručiti sertifikat od autoriteta. Za izdavanje novog sertifikata potrebno je samo potvrditi validaciju.
Naši korisnici mogu dobiti SSL sertifikat u roku od 10+ minuta kada plaćaju karticom.

Obezbeđeni domeni

WildCard SSL može osigurati neograničene poddomene

Wildcard SSL sertifikati mogu osigurati vaše potpuno kvalifikovano ime domena i njegove poddomene.
U slučaju zahteva za osiguranje domena 2. nivoa, npr. .domain.com, SAN ekstenzija će biti dodata za poseban domen, tj. https://domain.com. Dakle, jedan GeoTrust QuickSSL Premium WildCard sertifikat će osigurati veb sajt za glavni domen i sve njegove poddomene istovremeno. S druge strane, u slučaju zahteva za osiguranje poddomena 4. i n-tog nivoa, npr. admin.domain3rdlevel.domain.com, uvek je potrebno dobiti poseban WildCard SSL sertifikat .domain3rdlevel.domain.com. To opet omogućava HTTPS sigurnost za neograničene domene na tom nivou.

Obnova vašeg sertifikata

Morate obnoviti sertifikat GeoTrust QuickSSL Premium WildCard pre nego što istekne

Možete započeti obnavljanje ističućeg SSL sertifikata 30 dana pre nego što istekne. Preporučuje se da ne ostavljate obnovu za poslednji trenutak, neiskorišćeni period važenja sertifikata biće dodan obnovljenom.
Možete obnoviti svoj sertifikat GeoTrust QuickSSL Premium WildCard kod nas bez problema čak i ako ste ga prvobitno naručili od drugog dobavljača. Uvek imamo bolje cene od certifikacionog autoriteta!

Ponovno izdavanje sertifikata

Neograničeno besplatno ponovno izdavanje za narudžbine u našoj prodavnici

Tokom važenja sertifikata, možete ponovo generisati sertifikat u bilo kojem trenutku besplatno. Ovo se naziva Ponovno izdavanje i korisno je u slučaju da nemate privatni ključ za migraciju na drugi server ili su ključevi izbrisani i nema sigurnosne kopije. Ponovno izdavanje je moguće sa novim zahtevom koji sadrži iste podatke kao i početna narudžbina.

Napomena i: Najbolja praksa je generisanje novog zahteva za potpisivanje sertifikata (CSR) prilikom ponovnog izdavanja vašeg SSL/TLS sertifikata. Generisanje novog CSR kreira novi, jedinstveni par ključeva (javni/privatni) za ponovo izdati sertifikat.
Napomena ii: Nije moguće ponovo izdati SSL dok je u procesu ili dok je drugi zahtev za ponovno izdavanje na čekanju.

Višegodišnji sertifikati

Da bismo vam obezbedili najniži godišnji trošak, nudimo pakete sertifikata od 2-5 godina

Od 1. septembra 2020. godine, Apple, Google i Mozilla pregledači i uređaji ne prihvataju nove SSL/TLS sertifikate koji imaju rok važenja duži od 398 dana. Da bismo ispunili najnovije bezbednosne zahteve, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju na 1 godinu (maks. 398 dana). Biće potrebno da ponovo izdate sertifikat jednom godišnje. Poslaćemo vam e-mail obaveštenja počevši od 30 dana pre isteka. Naravno, ponovo izdavanje je besplatno. Pored toga, možete ponovo izdati sertifikat u bilo kojem trenutku i koliko god puta želite!

Google, kreator Chrome pregledača, planira da dodatno skrati period važenja iz bezbednosnih razloga i da obezbedi što više automatizacije prilikom postavljanja SSL sertifikata. Pretpostavlja se da će najkasnije do 2025. godine sertifikati biti izdavani sa rokom važenja od samo 3 meseca. Certifikacioni autoriteti se pripremaju za ove promene. Preporučujemo naručivanje višegodišnjih sertifikata sada sa maks. važenjem od 2 godine.

Nakon izdavanja sertifikata, ne možete skratiti period važenja, tražiti povraćaj neiskorišćenog perioda ili promeniti naziv domena! Ako se odlučite za SSL sertifikat na 3 godine ili više, preporučujemo da prvo razmislite da li će vam biti potreban za ceo period.

Napomena i: Ponovno izdavanje zahteva revalidaciju.
Napomena ii: Možete umetnuti novi CSR ili koristiti poslednji tokom ponovnog izdavanja.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum