SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL sertifikati za veb stranice i internet projekte.

Certum Trusted SSL

Certum Trusted SSL

Certum Trusted SSL sertifikat

CERTUM Trusted SSL sertifikat je OV sertifikat (Organizaciona Validacija) koji prikazuje validirane podatke o kompaniji ili organizaciji na domenu za koji je sertifikat izdat. Izdavanje sertifikata prethodi verifikaciji podnosioca zahteva i domena. Posetilac takođe može da proveri informacije o kompaniji koristeći dinamični CERTUM pečat, koji može biti postavljen na veb stranici. Certum Trusted SSL je pogodno rešenje za obezbeđivanje korporativnih veb lokacija.

Kompanijski SSL Sertifikat za jedan domen

Sertifikat Certum Trusted SSL je OV (Organization Validation) SSL sertifikat. Zahteva laku poslovnu autentifikaciju, stvara sigurnu HTTPS vezu i dokazuje pouzdanost kompanije. Informacije o kompaniji su ugrađene u sertifikat i svako može u bilo kojem trenutku verifikovati da je operater sajta zaista onaj ko tvrdi da jeste. Sertifikat Certum Trusted SSL je pravi izbor za osiguranje bilo kojeg poslovnog ili javnog projekta.

Cene / Pretplata

 79,90 € godinu (Ukupno: 79,90 €)

Cene bez PDV-a.

Cena uključuje: dobijanje SSL sertifikata, osnovnu tehničku podršku za narudžbinu
Pretplata - Konačna višegodišnja cena je data u zagradi. Prema najnovijim bezbednosnim zahtevima, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju samo na 1 godinu (maksimalno 398 dana). Sertifikat mora biti ponovo izdat svake godine, naravno besplatno. Nije moguće skratiti period ili promeniti naziv domena nakon izdavanja sertifikata.
Plaćanje - Prihvatamo plaćanja karticom, PayPal-om i bankovnim transferom.

Karakteristike i prednosti Certum Trusted SSL Sertifikata

Ovo je OV SSL!

Organization Validation SSL Sertifikat pruža enkripciju i zahteva laku poslovnu autentifikaciju. Osnovne informacije o kompaniji su uključene u sertifikat i mogu ih videti svi posetioci sajta.

OV SSL povećava poverenje posetilaca

Organization validation SSL sertifikati uspostavljaju sigurnu vezu i dokazuju poslovnu pouzdanost. OV SSL sertifikati su pouzdaniji od domain validation SSL (DV SSL) sertifikata.

Neograničene server licence i ponovo izdavanje

Možete instalirati isti sertifikat na više servera.
PONOVO IZDAVANJE - u slučaju da izgubite svoj privatni ključ i teško vam je da instalirate sertifikat, novi sertifikat će vam biti izdat besplatno.

Osigurajte obe varijante sa i bez www

Ovaj sertifikat može osigurati obe verzije vašeg sajta sa i bez www (primenjivo na domen 2. nivoa), na primer https://example.com i https://www.example.com.

Kompatibilno sa svim glavnim pregledačima

Ovaj sertifikat ima najvišu kompatibilnost sa pregledačima za mobilne i desktop uređaje, što će smanjiti SSL upozorenja prilikom pristupa sajtu.

Tehnički detalji

X.509 format Sertifikat ispunjava softverske i industrijske standarde, podržava 2048 bitnu javnu enkripciju ključa, simetričnu 256-bitnu enkripciju, besplatan pečat sajta.

SSLmentor

Preporuka SSLmentora

CERTUM Trusted SSL sertifikat može biti preporučen bilo kojoj kompaniji za bezbednost veb stranica, jer pored pružanja veće bezbednosti komunikacije i prenosa podataka na internetu, takođe nudi autentifikaciju operatora veb stranice.

Više informacija o Certum Trusted SSL

Šta treba da znate pre nego što naručite.

Company Validated SSL sertifikat

OV SSL - pouzdaniji od domain validation SSL

CA verifikuje vlasništvo nad domenom kao i registrovane poslovne dokumente i druge pravne dokumente vezane za posao.
Domen se verifikuje slanjem e-mail poruke na odabranu e-mail adresu. Prema pravilima postoje fiksne adrese koje se mogu izabrati admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ ili postmaster@. Umesto e-mail potvrde, alternativna validacija nudi umetanje TXT zapisa u DNS zonu domena ili tekstualne datoteke u podatkovni prostor na serveru (FTP). Podržavamo obe alternativne metode verifikacije i one su postavljene u detaljima narudžbine.

Napomena i: Nije moguće poslati validacioni e-mail na ličnu adresu npr. yourname@gmail.com.

Koliko vremena je potrebno za dobijanje sertifikata Certum Trusted SSL

Certifikaciona autoritet vrši laku poslovnu autentifikaciju

Certifikaciona autoritet verifikuje vlasništvo nad domenom kao i registrovane poslovne dokumente i druge pravne dokumente vezane za posao. Ako certifikaciona autoritet ima dovoljno dokumentacije, domen je potvrđen i izvršena je telefonska verifikacija, potrebno je 2 do 5 dana za izdavanje sertifikata. Ako autoritet ne može potvrditi pravno, operativno i fizičko postojanje kompanije, vreme verifikacije se produžava.

Obezbeđeni domeni

Certum Trusted SSL sertifikat osigurava jedan domen

Za jedno ime domena (FQDN) sertifikat osigurava obe varijante: domain.com i www.domain.com. Za domene 3. nivoa i više, varijanta sa www nije uvek automatski dodata.

Obnova vašeg sertifikata

Morate obnoviti sertifikat Certum Trusted SSL pre nego što istekne

Možete započeti obnavljanje ističućeg SSL sertifikata 30 dana pre nego što istekne. Preporučuje se da ne ostavljate obnovu za poslednji trenutak, neiskorišćeni period važenja sertifikata biće dodan obnovljenom.
Možete obnoviti svoj sertifikat Certum Trusted SSL kod nas bez problema čak i ako ste ga prvobitno naručili od drugog dobavljača. Uvek imamo bolje cene od certifikacionog autoriteta!

Ponovno izdavanje sertifikata

Neograničeno besplatno ponovno izdavanje za narudžbine u našoj prodavnici

Tokom važenja sertifikata, možete ponovo generisati sertifikat u bilo kojem trenutku besplatno. Ovo se naziva Ponovno izdavanje i korisno je u slučaju da nemate privatni ključ za migraciju na drugi server ili su ključevi izbrisani i nema sigurnosne kopije. Ponovno izdavanje je moguće sa novim zahtevom koji sadrži iste podatke kao i početna narudžbina.

Napomena i: Najbolja praksa je generisanje novog zahteva za potpisivanje sertifikata (CSR) prilikom ponovnog izdavanja vašeg SSL/TLS sertifikata. Generisanje novog CSR kreira novi, jedinstveni par ključeva (javni/privatni) za ponovo izdati sertifikat.
Napomena ii: Nije moguće ponovo izdati SSL dok je u procesu ili dok je drugi zahtev za ponovno izdavanje na čekanju.

Višegodišnji sertifikati

Da bismo vam obezbedili najniži godišnji trošak, nudimo pakete sertifikata od 2-5 godina

Od 1. septembra 2020. godine, Apple, Google i Mozilla pregledači i uređaji ne prihvataju nove SSL/TLS sertifikate koji imaju rok važenja duži od 398 dana. Da bismo ispunili najnovije bezbednosne zahteve, višegodišnji SSL sertifikati se izdaju na 1 godinu (maks. 398 dana). Biće potrebno da ponovo izdate sertifikat jednom godišnje. Poslaćemo vam e-mail obaveštenja počevši od 30 dana pre isteka. Naravno, ponovo izdavanje je besplatno. Pored toga, možete ponovo izdati sertifikat u bilo kojem trenutku i koliko god puta želite!

Google, kreator Chrome pregledača, planira da dodatno skrati period važenja iz bezbednosnih razloga i da obezbedi što više automatizacije prilikom postavljanja SSL sertifikata. Pretpostavlja se da će najkasnije do 2025. godine sertifikati biti izdavani sa rokom važenja od samo 3 meseca. Certifikacioni autoriteti se pripremaju za ove promene. Preporučujemo naručivanje višegodišnjih sertifikata sada sa maks. važenjem od 2 godine.

Nakon izdavanja sertifikata, ne možete skratiti period važenja, tražiti povraćaj neiskorišćenog perioda ili promeniti naziv domena! Ako se odlučite za SSL sertifikat na 3 godine ili više, preporučujemo da prvo razmislite da li će vam biti potreban za ceo period.

Napomena i: Ponovno izdavanje zahteva revalidaciju.
Napomena ii: Možete umetnuti novi CSR ili koristiti poslednji tokom ponovnog izdavanja.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum